คุณวิยะดา ข้าราชการ

ปกติจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้หน่วยงาน ดิฉันกับเพื่อนจะซื้อที่นี่ เพราะสินค้าถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป เพราะดิฉันต้องใช้มอบให้หลายหลายหน่วยงานจึงจำเป็นต้องใช้ของมีคุณภาพ และ ราคาถูกเพื่อประหยัดงบ

Leave a Reply

Your email address will not be published.