คุณป็อป เจ้าของธุรกิจขายสินค้าทั่วไป

คุณป็อป เจ้าของธุรกิจขายสินค้าทั่วไป

ผมทำธุรกิจขายสินค้าหลากหลาย วิ่งขายตามงานประจำจังหวัด แต่ถ้าในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าผมจะซื้อจากที่นี่ เพราะได้ถูก ไม่ต้องซื้อปริมาณมากๆ เหมือนสินค้าอื่น

คุณวิยะดา ข้าราชการ

คุณวิยะดา ข้าราชการ

ปกติจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้หน่วยงาน ดิฉันกับเพื่อนจะซื้อที่นี่ เพราะสินค้าถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป เพราะดิฉันต้องใช้มอบให้หลายหลายหน่วยงานจึงจำเป็นต้องใช้ของมีคุณภาพ และ ราคาถูกเพื่อประหยัดงบ